Zum Seiteninhalt springen Zur Navigation springen

Insight: Firebird

Christiane Kremer Moderationscoaching
Bianca Hellberg Musikvermittlung

Talenter gesicht! An dësem Projet entwéckele Jugendlecher eng eege Concertsmoderatioun zum Strawinsky senger Suite Der Feuervogel a presentéieren dës anere Jugendlechen am Kader vun enger OPL-Prouf. A méi Workshoppe mat der RTL-Presentatrice Christiane Kremer an der Museksvermëttlerin Bianca Hellberg entdeckt déi kleng Grupp vu Participanten dat musikalescht Wierk. Unhand vun den eegenen Entwécklungen an der subjektiver Faszinatioun ginn uschléissend Technike vun der Interviewféierung an der Presentatioun erschafft an dat fräit Schwätze souwéi den Ëmgang mam Mikrofon an d‘Optriede geüübt, bis d‘Participanten um Enn live mam OPL op der Bühn stinn. De Kreativprojet fërdert net nëmmen d‘Auserneesetze mam Musekswierk, mä ënnerstëtzt déi jonk Mënschen zudeem bei der Entwécklung vun hire Presentatiounsfäegkeeten.

Erschéngt iech dëse Projet fir bestëmmte Schüler vun ärer Klass besonnesch interessant? Fir dëse Projet sinn Eenzelumeldunge méiglech.

Talente gesucht! In diesem Projekt entwickeln Jugendliche eine eigene Konzertmoderation zu Strawinskys Suite Der Feuervogel und präsentieren diese anderen Jugendlichen im Rahmen einer OPL-Probe. In mehreren Workshops mit RTL-Moderatorin Christiane Kremer und Musikvermittlerin Bianca Hellberg erkundet die kleine Teilnehmergruppe das musikalische Werk. Anschließend werden Techniken der Interviewführung und der Präsentation erarbeitet und das freie Sprechen sowie der Umgang mit dem Mikrofon und das Auftreten geübt, bis die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende live mit dem OPL auf der Bühne stehen. Das Kreativprojekt fördert nicht nur die Auseinandersetzung mit einem Musikwerk, sondern unterstützt die jungen Menschen zudem bei der Entwicklung ihrer Präsentationsfähigkeiten.

Erscheint Ihnen dieses Projekt für bestimmte Schülerinnen und Schüler Ihrer Klasse besonders interessant? Für dieses Projekt sind Einzelanmeldungen möglich.

02.2020–05.2020
Workshops (na Ofsprooch / nach Absprache)

13.05.2020
Ofschlosspresentatioun / Abschlusspräsentation

 
Zum Anmeldeformular