Zum Seiteninhalt springen Zur Navigation springen

Musik.in.Szene

E kreative Museksprojet ronderëm d’Sangen an d’Theaterspillen
Ein kreatives Musikprojekt rund ums Singen und Theaterspielen

Martina Menichetti Konzept, musikalische Leitung, Workshopleitung
Nina Dudek Regie, Workshopleitung
Claire Parsons Gesangscoaching
Lorna Bowden Idee

Zesumme mat Ärer Schoulklass wëlle mir en eegent Musekstheaterstéck schreiwen an op d’Bühn bréngen. Op Grondlag vun deene Jonken hierem Liewen gëtt an der éischter Phase vum Projet eng Geschicht konstruéiert. Duerno gëtt eng Muséksrecherche gemaach: d’Gerüst vun der Geschicht gëtt mat der passender Musék gefëllt. Déi Jonk kënnen Iddien aus hierem Fundus vu Liiblingslidder zéien, mee ginn encouragéiert, och iwwert hir eege musikalesch Goûten eraus ze denken, sech op onbekannte Musékstiler anzeloossen. D’Resultat ass eng musikalesch ofwiesslungsräich Mëschung aus Pop, Hip-Hop, klasseschem Lied, Schlager a villem méi. Déi lescht Phase ass d’Inszenéierung. Mat enger professioneller Équipe setzen d’Schüler sech mat Regie, Musék, Bühnen- a Kostümbild auserneen, entwéckelen an dräi Workshopphasen hirt eegent Muséktheaterstéck, a bréngen et zum Schluss op d’Bühn vun der Philharmonie.

Gemeinsam mit Ihrer Schulklasse möchten wir ein eigenes Musiktheaterstück schreiben und auf die Bühne bringen. Ausgehend von der Lebenswelt der Jugendlichen wird in der ersten Phase des Projektes eine Geschichte konstruiert. Daran anknüpfend erfolgt die Musikrecherche: das Gerüst der Geschichte wird mit passender Musik gefüllt. Die Jugendlichen können hierzu aus ihrem Lieblingsliederfundus schöpfen, sind aber dazu angehalten, über den eigenen Musikgeschmack hinauszudenken, sich auf unbekannte Musikstile einzulassen. So entsteht eine musikalisch abwechslungsreiche Mischung aus Pop, Hip-Hop, klassischem Lied, Schlager und vielem mehr. Die letzte Phase ist die Inszenierung. Zusammen mit einem professionellen Team setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit Regie, Musik, Bühnen- und Kostümbild auseinander, entwickeln in drei Workshopphasen ein eigenes Musiktheaterstück und bringen es am Ende auf die Bühne der Philharmonie.

Terminer no Ofsprooch /
Termine nach Absprache

20.06.2020
Ofschlossperformance /
Abschlussperformane

 
Aschreiwung / Anmeldung