Zum Seiteninhalt springen Zur Navigation springen

Covid-19: Wichtige Informationen zu unseren Konzerten, weitere Infos

  • photo: Illustration: Keong-A Song

«Comment sonne...?» (F)

Musizieren mit Orff-Instrumentarium für Kinder von 2 bis 4 Jahren/Musizéiere mat Orff-Instrumenter fir Kanner tëscht 2 a 4 Joer/ Explorer l'instrumentarium d'Orff pour enfants de 2 à 4 ans

13.01.2020 14:00 Uhr,

Salle de Répétition II

add to calendar

Laurent Warnier marimba
Catherine Hengesch atelier musical (L)
Nadine De Lorenzi-Bissen atelier musical (F)
Milena Hiessl conception

Des histoires sonores pleines d’imagination, racontées via le mouvement, la voix, les corps et l’intrumentarium de Orff: ce workshop offre la possibilité aux enfants de deux à quatre ans de prendre eux-mêmes part activement à la musique et de découvrir les manières de jouer de différents instruments.

Klanggeschichte voller Fantasie déi duerch Beweegung, Stëmm, Kierper an d’Orff-Instrumenter erzielt ginn: Dësen Atelier erméiglecht et Kanner vun zwee bis véier Joer selwer en aktiven Deel vun der Musek ze sinn an op dës Manéier d’Spillweise vu verschiddene Museksinstrumenter kennenzeléieren.

Anmeldung

Liegt in der Vergangenheit