Jump to page content Skip to navigation

Covid-19: Information regarding our concerts, more here

  • photo: Sébastien Grébille

«Den Här Blo dreemt vum Mier»

Erzielconcert

04.12.2021 16:00,

Espace Découverte

add to calendar

Frédérique Colling Erzielung
Juan Carlos Díaz Bueno Flütt
Raphael Brunner Akkordeon
Dan Tanson Regie, Iwwersetzung, Konzeptioun
Heinz Janisch Text
Alexandra Lichtenberger Kostümer
Claude Grosch Illustratiounen

Productioun Philharmonie

Tickets

Children
    All categories
  • 12
Adults
    All categories
  • 18

www.philharmonie.lu,
(+352) 26 32 26 32

The sale begins on 26.10.2021 at 10.00.

Reminder email?

Subscription