Jump to page content Skip to navigation

Covid-19: Information regarding our concerts, more here

  • «Hinter den Kulissen» photo: Katharina Bourjau

    «Hinter den Kulissen»

«Hinter den Kulissen»

22.03.2022 10:15,

Salle de Musique de Chambre

add to calendar

12-18 Joer/ans/Jahre / II / L/F/D/E / 60' / gratis/gratuit/free

Thematesch Féierunge fir Secondairesklassen an der Philharmonie
Themed guided tours of the Philharmonie for secondary school classes

Orchestre / Orchester / Orchestra

Dës thematesch Féierungen duerch d’Philharmonie weise wéi lieweg a villfälteg Musek organiséiert an erlieft ka ginn. D’Musekerinnen, d’Museker an d'Mataarbechterinnen a Mataarbechter erlaben hei spannend Asiichten an déi verschidde Beräicher an Aktivitéite vun engem Concertssall – souguer Ausprobéieren ass erlaabt! Wéi wäit brauch d’Kultur Management a wéi kann een dës zwou Welte matenee verbannen? Wat passéiert eigentlech alles Backstage, wéi gëtt ee Musekerin a Museker a wat fir engen techneschen Erausfuerderunge stellt sech déi technesch Equipe? Wat fir eng Geschicht erzielt d’Uergel als d’Kinnigin vun den Instrumenter? D’Philharmonie gëtt iech d’Méiglechkeet hannert d’Kulissen ze kucken a gëtt Abléck an déi faszinant Welt vum Kulturbetrib.

The Philharmonie’s themed guided tours offer insights into the lively and diverse ways music can be presented and experienced. Musicians and staff members offer you the opportunity to explore the various areas and activities of a concert hall – including hands-on experiences! Does culture need management, and how can one combine these two worlds? What actually happens backstage, how do you become a musician, and which challenges do the technicians face? What story does the organ, that king of instruments, have to tell? The Philharmonie invites you to look behind the scenes into the fascinating world of a cultural organization.

Registration

Cancelled