Jump to page content Skip to navigation

«Loopino an d’Schnéiflackeblumm»

Musiktheater und/+ Kreativatelier

12.11.2023 10:30, 14:30 & 16:30,

Espace Découverte

add to calendar

Renelde Pierlot Loopino
Duo Liquid Soul
Beate Gatscha Waasserstachuergel, Aquarion, Hang, Gong
Gert Anklam Saxofon, Sheng, Waasserstachuergel, Aquarion
Laurène Schuller Museksatelier
Sara Mossong Kreativitéitsatelier
Tobias Ribitzki Regie
Florian Angerer Bün, Kostümer
Susanne Felicitas Wolf Text

Age: 3–5 years
Language: Op Lëtzebuergesch
Duration: 75'

Kleng, virwëlzeg an heiansdo och ee bësselche frech – genee esou ass de Wichtel Loopino, esou wéi vill vu sengen dräi bis fënnef Joer al Spectateuren. An zesumme mat hinnen a ganz vill Musek, entdecken si d’Welt. An dësem Joer sinn et di véier – nee, fënnef Joreszäiten, déi hien unzéien. An natierlech duerf och jidderee matmaachen. Well all Loopino Aventure ass verbonne mat engem Kreativatelier.

________________________

Small, curious and sometimes a bit cheeky – that’s Loopino, an imp resembling many of his viewers aged 3 to 5. Together with them, accompanied by plenty of music, he discovers the world. This year, it’s the four – no, five – seasons which fascinate him. And there will always be plenty of chances to join the action. After all, each of Loopino’s adventures comes with a creative workshop.

Produktioun Philharmonie

Tickets

Children
    Free seating
  • 12
Adults
    Free seating
  • 18

www.philharmonie.lu,
(+352) 26 32 26 32

Kulturpass bienvenue!

Has already taken place